Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Er barnet mit?

Dette spørgsmål kan besvares på 2 måder. Man må derfor sondre efter, om barnet biologisk eller juridisk er dit. For så vidt angår den biologiske del, kan dette fastlås med en dna prøve.


For så vidt angår spørgsmålet anlagt ud fra en juridisk vurdering, kan barnet være dit efter forskellige måder:

Faderskab

Såfremt du er gift og din kone er gravid, vil du som udgangspunkt automatisk blive registreret som far. Der findes nogle enkelte undtagelser til denne automatisk registrering, hvilket er:

  • Du og er din kone er separerede ved barnets fødsel
  • Moderen inden for de sidste 10 måneder har været gift med en anden mand uden at være separeret.
  • Begge ægtefæller anmoder om, at der rejses en faderskabssag.
  • Dersom du og din kæreste ikke er gift, skal du og moderen underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring som sendes til kirkekontoret.

Er du registreret som fader ved barnets fødsel vil du som udgangspunkt være barnets juridiske far desuagtet de biologiske forhold. En ændring af dette faderskab, kræver at der rejses en faderskabssag. Du har ikke altid selv indflydelse på, om der rejses en faderskabssag, da denne ligeledes kan rejses af moderen, ligesom en mand der har haft sex med moderen inden 10 måneder før fødslen har ret til at få prøvet, om han er barnets far. Rejses der ingen faderskabssag vil du juridisk være at betragte som far til barnet, og de juridiske forpligtelser der hører hertil indtræder.

Adoption


Ved adoption sker der fuldt familieskifte, hvilket betyder, at du ved adoption juridisk er at betragte som far for barnet, desuagtet at du biologisk ikke er far. Adoption kan ske på forskellige måder.


Det såkaldte stedbarnsadoption er, hvor du som sted far adopterer din kæreste eller kones barn og derefter juridisk bliver far for barnet.


En anden form for adoption kendes som "anonyme adoptioner", hvilket er en adoption hvor der ikke i forvejen er kontakt mellem barnet og forældrene. Indenfor denne gruppe udgør en stor del af adoptionerne en adoption af udenlandske børn. For disse anonyme adoptioner findes der et godkendelsessystem, hvor forældre skal erklæres egnet for at få muligheden for at adoptere.


Der har det seneste stykkes tid været fokus på de stigende omkostninger ved at adoptere et udenlandsk barn, hvorfor forældre med fordel kan rette henvendelse til en advokat med henblik på at få afklaret de juridiske og økonomiske forhold omkring en adoption.